بلاگ

09 مهر 1393 وبلاگ
تاریخچه انرژی خورشیدی کاربرد انرژی خورشیدی به قرن هفتم قبل از میلاد مسیح باز می گردد. ازانرژی خورشیدی برای گرمایش،پخت و پز،روشنائی وروشن نمودن آتش استفاده می کردند. یونانیان و رومیان باستان معماری هایی را برای استفاده از نور و گرمایش انرژی خورشیدی در داخل ساختمان خود داشته اند. 001     قرن هفتم قبل از میلاد مسیح:مردمان باستان از ذره بین برای تمرکز نور خورشید جهت روشن نمودن آتش استفاده می کردند. قرن سوم قبل از میلاد مسیح:رومیان و…
09 مهر 1393 وبلاگ
سیستمهای فتوولتائیک حدود 30 گیگاوات از ظرفیت فتوولتائیک جدید در سراسر جهان در سال 2011 عملیاتی شده است و با افزایش 74 درصدی در کل دنیا به میزان 70 گیگاوات رسیده است. نصب وراه اندازی واقعی درطول سال 2011 نزدیک به25 گیگاوات بوده است چراکه بعضی ازظرفیتهای متصل شده به شبکه درسال2010 نصب شده بوده اند. 01       ظرفیت عملیاتی سیستمهای فتوولتائیک در آخر سال 2011 در حدود 10 برابر میزان کل نصب شده جهانی در 5 سال…