آخرین خبرها

11 شهریور 1393 اخبار
نشر دی اکسید کربن حاصل از تولید انرژی در سال 2009، 7درصد کاهش یافت. اداره اطلاعات انرژی امریکا وابسته وزارت انرژی این کشور (EIA) در جدیدترین تحلیل های خود نشان داد که رکود اقتصادی تا کنون تنها یرای حداقل برای کاهش نشر گازهای گلخانه ای مفید بوده است.