پروژه های اجرا شده

سیستم های فتو ولتائیک خانگی

(1 رای)

اطلاعات تکميلي

  • کارفرما: -
  • محل اجرا: -

این سیستم با استفاده از 7عدد پنل خورشیدی 200وات یک عدد اینورتر 1.4کیلو وات و یک عدد کنتور دوطرفه جهت تامین 1.4کیلووات از برق مورد نیاز خانگی را تامین و مازاد تولید را به شبکه سراسری تزریق می کند.

که مازاد تولید برق را بر اساس موصوبه شرکت برق ، برق مازاد از مصرف کننده خریداری می گردد.

تصاویر این پروژه که توسط مهندسین شرکت سورنا الکتریک توس ئر حال اجرای یک فتو ولتائیک خانگی  :

تماشاخانه تصویر