فیلتر

ترتیب نمایش با:

 • باتری 100 آمپرساعت، 12 ولت صبا باتری نوع UPS

  3,950,000 تومان

  باتری های یو پی اس از نوع سیلد اسید یا همان سرب اسید می باشند که این نوع باتری ها بهترین نوع باتری محسوب میشوند ، این باتریها برعکس باتری های ماشین باید در جای ثابثی قرار گیرند.

  در طول وصل برق شهر دستگاه UPS از برق شهر برای شارژ باطری ها استفاده می کند و در کنار ان از طریق همان برق تجهیزات الکتریکی وصل شده را تغذیه میکند . پس از قطع برق، باتری های (UPS) به صورت منبع وارد شبکه می شوند و برای مدت زمان کوتاهی تجهیزات را تغذیه می کنند.

 • باتری 42 آمپرساعت، 12 ولت صبا باتری نوع UPS

  2,100,000 تومان

  باتری های یو پی اس از نوع سیلد اسید یا همان سرب اسید می باشند که این نوع باتری ها بهترین نوع باتری محسوب میشوند ، این باتریها برعکس باتری های ماشین باید در جای ثابثی قرار گیرند.

  در طول وصل برق شهر دستگاه UPS از برق شهر برای شارژ باطری ها استفاده می کند و در کنار ان از طریق همان برق تجهیزات الکتریکی وصل شده را تغذیه میکند . پس از قطع برق، باتری های (UPS) به صورت منبع وارد شبکه می شوند و برای مدت زمان کوتاهی تجهیزات را تغذیه می کنند.

 • باتری 65 آمپرساعت، 12 ولت صبا باتری نوع UPS

  2,700,000 تومان

  باتری های یو پی اس از نوع سیلد اسید یا همان سرب اسید می باشند که این نوع باتری ها بهترین نوع باتری محسوب میشوند ، این باتریها برعکس باتری های ماشین باید در جای ثابثی قرار گیرند.

  در طول وصل برق شهر دستگاه UPS از برق شهر برای شارژ باطری ها استفاده می کند و در کنار ان از طریق همان برق تجهیزات الکتریکی وصل شده را تغذیه میکند . پس از قطع برق، باتری های (UPS) به صورت منبع وارد شبکه می شوند و برای مدت زمان کوتاهی تجهیزات را تغذیه می کنند