فیلتر

ترتیب نمایش با:

  • بست اسپیت برق

    معمولا این بست ها برای نگه داشتن لوله های گالوانیزه ، جهت عبور سیم برق استفاده می شوند.

    نحوه ساخت و تولید
    این بست ها به دلیل این که در محیط های مرطوب استفاده می شوند، باید به گونه ای طراحی شوند،که در برابر هرگونه خوردگی مقاومت داشته باشند. به همین دلیل برای ساخت آنها از ورق های گالوانیزه استفاده می شود. این بست ها را در فرایند آبکاری، با آب گرم تولید می کنند.